Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 4602329

Na rysunku przedstawiono pięciokąt foremny ABCDE


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Trójkąty ABC i AED są przystające. PF
Jest 10 trójkątów o wierzchołkach w punktach A ,B,C ,D ,E , które są przystające do trójkąta ABC . PF
Wersja PDF
Rozwiązanie

Trójkąty ABC i AED są równoramienne o ramionach tej samej długości: AB = BC = AE = ED . Ponadto, ∡ABC = ∡AED , więc trójkąty te rzeczywiście są przystające.

Trójkątów przystających do trójkąta ABC jest 5 – po jednym dla każdego z wierzchołków:

ABC ,BCD ,CDE ,EAD ,EAB .

 
Odpowiedź: P, F

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!