Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 8415696

Jeden z kątów trójkąta prostokątnego ABC ma miarę  ∘ 53 . Trójkąt  ′ ′ ′ A B C jest podobny do trójkąta ABC w skali 3:2. Miara najmniejszego kąta trójkąta A ′B′C′ jest równa
A) 18∘ B) 3 7∘ C) 53∘ D)  ∘ 72

Wersja PDF
Rozwiązanie

Naszkicujmy trójkąt prostokątny


PIC


Drugi kąt ostry trójkąta ABC ma miarę

90∘ − 53∘ = 37 ∘.

Trójkąt A ′B′C′ ma identyczne kąty jak trójkąt ABC , więc jego najmniejszy kąt ma miarę 3 7∘ .  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!