/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Procenty/Zarobki

Zadanie nr 3920028

Firma składa się z dwóch oddziałów. W marcu zysk pierwszego oddziału był równy 30 tys. zł, a drugiego oddziału 24 tys. zł. W kwietniu zysk pierwszego oddziału zmniejszył się o 10% w stosunku do marca, ale zysk całej firmy był taki sam jak w marcu.
O ile procent w stosunku do poprzedniego miesiąca zwiększył się w kwietniu zysk drugiego oddziału?
A) 10% B) 12,5% C) 8% D) 14,5%

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wiemy, że w kwietniu zysk pierwszego oddziału zmniejszył się o 10%, czyli wyniósł

9 0% ⋅30 = 0,9⋅ 30 = 27 tys. zł.

Wiemy ponadto, że zysk całej firmy się nie zmienił, więc wynosił 30+ 24 = 54 tys. zł. To pozwala obliczyć kwietniowy zysk drugiego oddziału.

54 − 27 = 2 7 tys. zł.

Zysk drugiego oddziału zwiększył się więc o 3 tys. zł. Pozostało obliczyć jakim procentem marcowego zysku jest ta kwota.

 3 1 ---⋅ 100% = --⋅10 0% = 12,5% . 2 4 8

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner