/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Procenty/Zarobki

Zadanie nr 4549957

Podatek od dochodów za rok 2016 w Polsce był obliczany według sposobów przedstawionych w poniższej tabeli.

Podstawa obliczenia
podatku
Sposób obliczenia podatku
kwota mniejsza lub równa
85 528 zł
18% podstawy obliczenia podatku pomniejszone o 556,02 zł
kwota większa niż
85 528 zł
14 839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

W 2016 roku podstawa obliczenia podatku dla pana Kamila wyniosła 94 500 zł. Wysokość podatku (w zł) od dochodu pana Kamila opisuje wyrażenie A/B.
A) 148 39,02 + 0,32 ⋅(94500 − 8 5528) B) 14 839,02 + 0,32 ⋅9450 0
W 2016 roku podstawa obliczenia podatku dla pani Ewy wyniosła 79 300 zł. Wysokość podatku (w zł) od dochodu pani Ewy opisuje wyrażenie C/D.
C) 0,18 ⋅(793 00− 556,02) D) 0,18 ⋅79 300− 556,02

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podstawa obliczenia podatku pana Kamila nie mieści się w przedziale określonym w pierwszym wierszu tabeli, więc korzystamy z informacji podanych w drugim wierszu tabeli.

14 839,02 + 32% (94 500− 85528 ) = 14839,02 + 0 ,32⋅(9 4500 − 85528 )

W przypadku pani Ewy korzystamy z informacji podanych w pierwszym wierszu tabeli.

18% ⋅79300 − 55 6,02 = 0,18 ⋅793 00− 556,02.

 
Odpowiedź: A, D

Wersja PDF
spinner