/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Różne

Zadanie nr 3155253

Z kwadratu odcięto trójkąty tak, że linie cięcia przeprowadzono przez środki boków tego kwadratu (rysunek I). Z odciętych trójkątów ułożono trójkąt ABC (rysunek II).


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Trójkąt ABC jest prostokątny i równoramienny.PF
Pole trójkąta ABC jest połową pola kwadratu. PF
Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ wszystkie odcięte trójkąty są przystające, oraz każdy z nich jest równoramiennym trójkątem prostokątnym, to utworzony trójkąt ABC jest prostokątny oraz AC = BC .


PIC


Łatwo też zauważyć, że kwadrat można pociąć na 8 trójkątów przystających od odciętych naroży. Zatem rzeczywiście pole trójkąta ABC stanowi połowę pola kwadratu.  
Odpowiedź: P, P

Wersja PDF
spinner