/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Różne

Zadanie nr 3262103

Na rysunku przedstawiono dwie figury. Figura I powstała przez usunięcie dwóch kwadratów jednostkowych z kwadratu o boku długości 6, a figura II powstała przez usunięcie dwóch kwadratów jednostkowych z prostokąta o bokach długości 4 i 8.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Obwód figury I jest równy obwodowi kwadratu o boku 6.PF
Obwód figury II jest większy od obwodu figury I. PF
Wersja PDF

Rozwiązanie

Obwód figury I jest równy

6 + 6 + 4+ 1+ 2+ 5 = 24 = 6 ⋅4,

więc jest taki sam jak obwód całego kwadratu.

Obwód figury II jest równy

8+ 4+ 5 + 1 + 2 + 1 + 1 + 4 = 2 6,

więc jest większy od obwodu figury I.  
Odpowiedź: P, P

Wersja PDF
spinner