/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Różne

Zadanie nr 4734274

Ewa narysowała kwadrat o boku 1, prostokąt o bokach 3 i 1 oraz kąt prosty o wierzchołku O .


PIC


Następnie od wierzchołka O kąta prostego odmierzyła na jednym ramieniu kąta odcinek OA o długości równej przekątnej kwadratu, a na drugim ramieniu – odcinek OB o długości równej przekątnej prostokąta. Długość odcinka AB jest równa
A) √ -- 6 B) √ -- √ --- 2 + 1 0 C) √ --- 12 D) √ -- 2 + 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przekątna kwadratu o boku długości 1 ma długość √ -- 2 , a przekątna narysowanego prostokąta ma długość √ ------ √ --- 1+ 9 = 10 . Zatem  √ -- OA = 2 ,  √ --- OB = 10 i

 ∘ ------------ √ ------- √ --- AB = OA 2 + OB 2 = 2+ 10 = 12.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner