Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 4967416

Ponumeruj poniższe czynności od 1 do 4 według kolejności prowadzącej do skonstruowania symetralnej odcinka KL .
. . . . . Kreślimy okręgi o promieniu r i środkach w K i L .
. . . . . Prowadzimy prostą przechodzącą przez punkty wspólne okręgów.
. . . . . Wybieramy odcinek r większy od połowy długości odcinka KL .
. . . . . Wyznaczamy punkty wspólne okręgów.

Wersja PDF
Rozwiązanie

Kolejność wykonanych czynności możemy ustalić nawet nie wiedząc co dokładnie robimy.
– Zdanie 2 musi być po zdaniu 4, bo jest w nim mowa o punktach wyznaczonych w zdaniu 4.
– W 4 zdaniu wyznaczamy punkty wspólne okręgów, więc zdanie to musi być po 1.
– W zdaniu 1 jest używany promień r , który jest zdefiniowany w zdaniu 3, więc 1 musi być o 3. Prawidłowa kolejność zdań jest więc następująca.
2. Kreślimy okręgi o promieniu r i środkach w K i L .
4. Prowadzimy prostą przechodzącą przez punkty wspólne okręgów.
1. Wybieramy odcinek r większy od połowy długości odcinka KL .
3. Wyznaczamy punkty wspólne okręgów.
Swoją drogą opisana konstrukcja rzeczywiście pozwala skonstruować symetralną odcinka.


PIC


 
Odpowiedź: 2, 4, 1, 3

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!