/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Różne

Zadanie nr 6495229

Na rysunku przedstawiono sposób ułożenia wzoru z jednakowych równoległoboków i trapezów równoramiennych oraz podano długości trzech fragmentów tego wzoru.


PIC


Fragment wzoru oznaczony na rysunku znakiem zapytania ma długość
A) 42 cm B) 36 cm C) 54 cm D) 38 cm

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że odcinek długości 47 cm różni się od odcinka długości 31 cm o długość a boku równoległoboku.


PIC


To oznacza, że a = 47 − 31 = 16 cm . W takim razie podstawy trapezu mają długości

b = 31 − a = 31− 16 = 15 cm c = 23 − a = 23− 16 = 7 cm .

Interesujący nas fragment wzoru ma więc długość

a+ b+ c = 16+ 15 + 7 = 38 cm

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner