/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Różne

Zadanie nr 7207824

Miara kąta α zaznaczonego na rysunku jest równa


PIC



A) 35∘ B) 4 0∘ C) 20∘ D) 32∘

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że kąty o miarach 2α + α = 3α i  ∘ α + 40 dają w sumie kąt półpełny (jako kąty przyległe).


PIC


Stąd

 ∘ ∘ 3α + α + 40 = 180 4α = 14 0∘ ⇒ α = 35 ∘.

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner