/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Różne

Zadanie nr 7305612

Na rysunku przedstawiono dwie figury. Figura I powstała przez usunięcie trzech kwadratów jednostkowych z kwadratu o boku długości 5, a figura II powstała przez usunięcie czterech kwadratów jednostkowych z prostokąta o bokach długości 3 i 7.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Obwód figury I jest równy obwodowi figury II. PF
Obwód figury II jest równy obwodowi kwadratu o boku 5.PF
Wersja PDF

Rozwiązanie

Obwód figury I jest równy (liczymy od dołu)

5+ 1+ 1+ 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 3 + 5 = 2 2,

a obwód figury II jest równy

7+ 1+ 1 + 1 + 2 + 1 + 4 + 3 = 2 0,

więc jest mniejszy od obwodu figury I.

Obwód kwadratu o boku 5 jest równy

4 ⋅5 = 20,

czyli jest taki sam jak obwód figury II.  
Odpowiedź: F, P

Wersja PDF
spinner