/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Liczby/Oś liczbowa

Zadanie nr 1047556

Na rysunkach przedstawiono osie liczbowe. Na każdej osi liczbowej kropkami zaznaczono dwie liczby i liczbę x .
Na którym rysunku liczba x jest sumą dwóch pozostałych liczb?


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Na rysunku A dwie dodawane liczby to 1 i mniej więcej 2, w sumie dają więc 3. Widać, że x znacznie dalej na osi, więc A odpada.

Rysunek B wygląda OK – większa z dodawanych liczb różni się od x dokładnie o tyle, ile jest równa mniejsza z dodawanych liczb.

Popatrzmy jeszcze na obrazki C i D. Na obrazku C x jest zdecydowanie mniejszy niż suma dwóch dodawanych liczb. Podobna sytuacja jest na obrazku D, x jest na nim za mały.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner