/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Liczby/Oś liczbowa

Zadanie nr 3420184

Na osi liczbowej narysowano odcinek, którego końcami są największa i najmniejsza spośród liczb 13,− 54,− 32, 25 . Długość tego odcinka jest równa
A) 1-9 10 B) 1 5 6 C) 1 13- 20 D)  -7 112

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ

1 2 2 --= --< -- 3 6 5 − 3-= − 6-< − 5, 2 4 4

największą wśród podanych liczb jest 25 , a najmniejszą − 32 . Odległość między tymi liczbami jest równa

 ( ) 2-− − 3- = 2-+ 3-= -4-+ 15-= 19-= 1 9-. 5 2 5 2 10 10 10 10

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner