/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Liczby/Oś liczbowa

Zadanie nr 3779749

Na rysunkach przedstawiono osie liczbowe. Na każdej osi liczbowej kropkami zaznaczono trzy liczby x,y,z .
Na którym rysunku zaznaczone liczby spełniają warunek xyz = 6 ?


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Na rysunku A wszystkie zaznaczone liczby są ujemne, więc ich iloczyn nie może być równy 6. Podobnie z rysunkiem D: zaznaczono na nim dwie liczby dodatnie i jedną ujemną, więc iloczyn będzie ujemny.

Liczby zaznaczone na rysunku C są nie mniejsze niż dwa, więc ich iloczyn będzie większy niż 2 ⋅2⋅ 2 = 8 .

Pozostaje więc rysunek B: zaznaczono na nim liczby − 2,− 1,3 . Iloczyn tych liczb jest równy 6.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner