/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Układ współrzędnych

Zadanie nr 1438155

W układzie współrzędnych zaznaczono punkt A .


PIC


Punkt symetryczny do punktu A względem początku układu współrzędnych ma współrzędne
A) (2,− 4) B) (− 2,4) C) (− 4,2) D) (4,− 2)

Wersja PDF

Rozwiązanie

Dorysujmy punkt, o którym mowa w treści zadania.


PIC


Punkt A ma współrzędne (− 4,2) , więc punkt symetryczny do A względem początku układu współrzędnych ma współrzędne (4,− 2) .  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner