/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Układ współrzędnych

Zadanie nr 1499967

W układzie współrzędnych zaznaczono punkt A .


PIC


Punkt symetryczny do punktu A względem początku układu współrzędnych ma współrzędne
A) (3,− 4) B) (− 3,4) C) (− 4,3) D) (4,− 3)

Wersja PDF

Rozwiązanie

Dorysujmy punkt, o którym mowa w treści zadania.


PIC


Punkt A ma współrzędne (4,− 3) , więc punkt symetryczny do A względem początku układu współrzędnych ma współrzędne (− 4,3) .  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner