/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Układ współrzędnych

Zadanie nr 1624057

Zapoznaj się z rysunkiem przedstawiającym różne odcinki.


PIC


Uzupełnij zdania, korzystając z rysunku i podanych wyrazów. Zaznacz literę A lub B.

Aprostopadłe
B równoległe
Odcinki DE i EF AB
Odcinki FG i BC AB
Odcinki GH i CD AB
Wersja PDF

Rozwiązanie

Odczytujemy z rysunku:
– odcinki DE i EF są prostopadłe
– odcinki F G i BC są równoległe
– odcinki GH i CD są równoległe.  
Odpowiedź: A, B, B

Wersja PDF
spinner