/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Układ współrzędnych

Zadanie nr 2329095

W prostokątnym układzie współrzędnych umieszczono figurę przedstawioną na rysunku.


PIC


Przedstawiona figura
A) posiada jedną oś symetrii B) posiada dwie osie symetrii
C) posiada środek symetrii D) nie posiada osi symetrii

Wersja PDF

Rozwiązanie

Patrząc chwilę na rysunek, łatwo zauważyć, że dana figura posiada jedną oś symetrii.


PIC


Figura ta nie posiada środka symetrii.  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner