/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Układ współrzędnych

Zadanie nr 2754303

W prostokątnym układzie współrzędnych umieszczono figurę przedstawioną na rysunku.


PIC


Przedstawiona figura
A) posiada jedną oś symetrii B) posiada dwie osie symetrii
C) posiada jeden środek symetrii D) posiada dwa środki symetrii

Wersja PDF

Rozwiązanie

Patrząc chwilę na rysunek, łatwo zauważyć, że punkt (0,4) jest środkiem symetrii narysowanej figury.


PIC


Figura ta nie posiada osi symetrii.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner