/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Układ współrzędnych

Zadanie nr 3798393

W układzie współrzędnych zaznaczono trzy kolejne wierzchołki równoległoboku.


PIC


Który z punktów nie może być czwartym wierzchołkiem tego równoległoboku?
A) (4,0) B) (− 4,4 ) C) (0,− 2) D) (− 2,− 1)

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli zaznaczymy podane punkty w układzie współrzędnych to widać, że tylko punkt (− 2,− 1) nie tworzy z danymi trzema punktami równoległoboku.


PIC


 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner