/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Układ współrzędnych

Zadanie nr 4746892

W prostokątnym układzie współrzędnych umieszczone są dwa przystające trójkąty oraz prosta p tak, jak na rysunku.


PIC


Jeden trójkąt jest symetryczny do drugiego względem
A) osi y
B) prostej p
C) punktu (1,3)
D) punktu przecięcia prostej p i osi y .
E) początku układu współrzędnych.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Narysowane trójkąty są symetryczne względem punktu (0,2 ) , czyli punktu wspólnego prostych p i y .


PIC


 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner