/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Układ współrzędnych

Zadanie nr 5306494

Na kwadratowej siatce narysowano pewien wielokąt (patrz rysunek). Jego wierzchołki znajdują się w punktach przecięcia linii siatki.


PIC


Pole tego wielokąta jest równe
A) 18 cm 2 B) 21 cm 2 C) 29 cm 2 D) 32 cm 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Pole narysowanego czworokąta możemy obliczyć odejmując od pola trapezu o podstawach 11 cm, 12 cm i wysokości 6 cm pola trzech trójkątów.


PIC


Jest więc ono równe

11-+-12-⋅6 − 1-⋅11 ⋅4 − 1-⋅6 ⋅4 − 1-⋅12 ⋅1 = 69 − 2 2− 12− 6 = 29 cm 2. 2 2 2 2

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner