/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Układ współrzędnych

Zadanie nr 6555143

Końce odcinka AB mają współrzędne A = (− 4,1) i B = (− 4,5) . Na symetralnej odcinka AB leży punkt o współrzędnych
A) (− 4,7) B) (1,5 ) C) (4,6) D) (4,3)

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy opisaną sytuację.


PIC


Z rysunku powinno być jasne, że środkiem odcinka AB jest punkt S = (− 4,3) . Symetralną odcinka AB tworzą więc punkty o drugiej współrzędnej równej 3. Wśród podanych punktów jest tylko jeden spełniający ten warunek: (4,3) .  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner