/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Układ współrzędnych

Zadanie nr 7246721

Na rysunku przedstawiono równoległobok ABCD


PIC


Pole równoległoboku ABCD jest równe A/B.
A) 99 B) 80
Wierzchołek B równoległoboku ABCD ma współrzędne C/D.
C) (3,− 5) D) (4,− 5)

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podstawa CD równoległoboku ma długość

2 − (− 7) = 9,

a wysokość opuszczona na te podstawę ma długość

6 − (− 5) = 11.

Pole równoległoboku jest więc równe

9 ⋅11 = 99.

Druga współrzędna punktu B musi być taka sam jak druga współrzędna punktu A , czyli musi być równa − 5 . Ponadto, |AB | = |DC | = 9 . Zatem pierwsza współrzędna punktu B musi być równa 4, czyli B = (4,− 5) .  
Odpowiedź: A, D

Wersja PDF
spinner