/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Geometryczne - przestrzenne

Zadanie nr 7532466

Zbiornik retencyjny ma kształt walca o wysokości 12 m . Do zbiornika wlano 32 π m 3 wody, która wypełniła go do 23 wysokości.
Jaka jest średnica podstawy tego zbiornika?
A) 0,5 m B) 1 m C) 2 m D) 4 m

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli przez r oznaczymy promień podstawy zbiornika to podane informacje prowadzą do równania

2-⋅πr 2 ⋅12 = 32π / : 8π 3 r2 = 4 r = 2.

W takim razie średnica podstawy zbiornika jest równa 2r = 4 .  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner