Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 4495158

Z cyfr 2, 1, 5 i 7 Przemek utworzył wszystkie możliwe liczby czterocyfrowe o różnych cyfrach. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
A) Wszystkie liczby utworzone przez Przemka są mniejsze od 7519.
B) Wszystkie liczby utworzone przez Przemka są nieparzyste.
C) Dwie liczby utworzone przez Przemka są podzielne przez 18.
D) Wśród liczb utworzonych przez Przemka są liczby podzielne przez 4.

Wersja PDF
Rozwiązanie

Z podanych cyfr można utworzyć 7521, a więc liczbę większą od 7519.
Jedną z utworzonych liczb jest np. 7512, więc są wśród tych liczb liczby parzyste.
Jeżeli utworzona liczba ma dzielić się przez 18, to musi się dzielić przez 9, a suma cyfr każdej z utworzonych liczb jest równa 15, więc nie ma takich liczb.
Wśród utworzonych liczb jest 5712, która jest podzielna przez 4 (bo 12 dzieli się przez 4).  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!