/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Liczby/Różne

Zadanie nr 8007768

Suma dwóch dodatnich liczb a i b jest równa 46. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Po zmniejszeniu każdej z tych liczb o 6 suma otrzymanych liczb będzie równa 34. PF
Po zwiększeniu każdej z tych liczb o połowę suma otrzymanych liczb będzie równa 69. PF
Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli a + b = 4 6 , to

 (a − 6) + (b − 6) = a + b − 12 = 46− 12 = 34 ( ) ( a) b- 3- 3- 3- 3- a + 2 + b+ 2 = 2a+ 2b = 2(a + b) = 2 ⋅ 46 = 69.

 
Odpowiedź: P, P

Wersja PDF
spinner