/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Liczby/Różne

Zadanie nr 8697060

Dana jest liczba dwucyfrowa. W tej liczbie cyfrą dziesiątek jest a , cyfrą jedności jest b oraz spełnione są warunki: b > a i a + b = 6 .
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Warunki zadania spełniają dwie liczby. PF
Wszystkie liczby spełniające warunki zadania są podzielne przez 6.PF
Wersja PDF

Rozwiązanie

Wypiszmy wszystkie liczby spełniające warunki zadania:

15, 2 4.

Oczywiście 15 nie dzieli się przez 6.  
Odpowiedź: P, F

Wersja PDF
spinner