/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Funkcje/Dana przez wykres

Zadanie nr 6011875

W prostokątnym układzie współrzędnych przedstawiono wykres funkcji.


PIC


Które z poniższych zdań jest fałszywe?
A) Dla argumentu 3 wartość funkcji jest równa − 1 .
B) Funkcja przyjmuje wartość 3 dla argumentu − 1 .
C) Dla argumentów większych od 2 wartości funkcji są dodatnie.
D) Wartość funkcji jest równa 4 dla argumentu − 2 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Odczytujemy z wykresu.


PIC


Wartość dla argumentu 3 to − 1 , wartość dla argumentu − 1 to 3, wartość dla argumentu − 2 to 4. Ponadto funkcja przyjmuje wartości dodatnie (wykres jest powyżej osi Ox ) dla x < − 2 .  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner