/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Funkcje/Dana przez wykres

Zadanie nr 9323585

W układzie współrzędnych narysowano wykres funkcji i zaznaczono jego punkty przecięcia z osiami układu.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Funkcja przyjmuje wartość 0 dla dwóch argumentów: 1 i 6. PF
Dla wszystkich argumentów większych od 1 i jednocześnie mniejszych od 6 funkcja przyjmuje wartości ujemne. PF
Wersja PDF

Rozwiązanie

Z wykresu widać, że wartość funkcji w punktach x = 1 i x = 6 rzeczywiście jest równa 0.

Wartość na przykład w x = 4 jest równa 6 i nie jest liczbą ujemną.  
Odpowiedź: P, F

Wersja PDF
spinner