/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Równania i nierówności

Zadanie nr 9102443

Rozwiązanie równania 9 − 2(8 − x) = x − 1 0 jest liczbą
A) parzystą dodatnią B) parzystą ujemną
C) nieparzystą dodatnią D) nieparzystą ujemną

Wersja PDF

Rozwiązanie

Rozwiązujemy równanie

9− 2(8− x) = x − 10 9− 16+ 2x = x − 1 0 − 7+ 2x = x − 10 / − x − 7+ x = − 10 / + 7 x = − 3.

Liczba ta jest oczywiście liczbą nieparzystą ujemną.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner