/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Skala

Zadanie nr 1600189

Pole działki budowlanej jest równe  2 120 0 m . Pole powierzchni tej działki na planie wykonanym w skali 1:200 wynosi:
A) 600 cm 2 B) 3 00 cm 2 C) 6000 cm 2 D) 3000 cm 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Pole zmienia się jak kwadrat skali podobieństwa, więc pole powierzchni działki będzie równe

--1--⋅1 200 m 2 = --1--⋅12 00⋅1 002 cm 2 = 20 02 2002 -1- 2 2 = 2 2 ⋅1 200 cm = 300 cm .

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner