/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Skala

Zadanie nr 1720006

Pole powierzchni pokoju jest równe  2 12 m . Pole powierzchni tego pokoju na planie wykonanym w skali 1:200 wynosi:
A) 3 cm 2 B) 6 cm 2 C) 30 cm 2 D) 60 cm 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Pole zmienia się jak kwadrat skali podobieństwa, więc pole powierzchni pokoju będzie równe

-1---⋅12 m 2 = --1--⋅12 ⋅100 2 cm 2 = 2002 2002 1-- 2 2 = 22 ⋅12 cm = 3 cm .

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner