/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Skala

Zadanie nr 2209101

Pole powierzchni pokoju jest równe  2 16 m . Pole powierzchni tego pokoju na planie wykonanym w skali 1:200 wynosi:
A) 8 cm 2 B) 4 cm 2 C) 40 cm 2 D) 80 cm 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Pole zmienia się jak skala podobieństwa, więc pole powierzchni pokoju będzie równe

-1---⋅16 m 2 = --1--⋅16 ⋅100 2 cm 2 = 2002 2002 1-- 2 2 = 22 ⋅16 cm = 4 cm .

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner