/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Skala

Zadanie nr 6732019

Pole działki budowlanej jest równe  2 800 m . Pole powierzchni tej działki na planie wykonanym w skali 1:200 wynosi:
A) 400 0 cm 2 B) 2000 cm 2 C) 400 cm 2 D) 2 00 cm 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Pole zmienia się jak kwadrat skali podobieństwa, więc pole powierzchni działki będzie równe

--1--⋅ 800 m 2 = --1--⋅80 0⋅10 02 cm 2 = 2 002 2002 1-- 2 2 = 22 ⋅ 800 cm = 200 cm .

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner