/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Skala

Zadanie nr 7451039

Na planie budowlanym w skali 1 : 75 działka budowlana jest kwadratem o przekątnej długości  √ -- 28 2 cm . W rzeczywistości pole tej działki jest równe
A) 44 1 m 2 B) 4410 m 2 C)  2 210 m D)  2 2 100 m

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ przekątna kwadratu o boku a ma długość  √ -- a 2 , działka na planie jest kwadratem o boku długości 28 cm.

Sposób I

Na planie pole działki jest równe

 2 2 2 8 = 784 cm .

Ponieważ pole zmienia się jak skala podobieństwa, w rzeczywistości pole to jest równe

 ( ) 2 2 2 2 -1--- 2 3- 2 7 84⋅ 75 cm = 7 84⋅ 75 ⋅ 1002 m = 784 ⋅ 4 m = 9 = 784 ⋅---m 2 = 49 ⋅9 m 2 = 441 m 2. 16

Sposób II

Obliczmy jakie są wymiary działki w rzeczywistości

 1 28 ⋅75 cm = 210 0 cm = 2 100⋅ ----m = 21 m . 100

To oznacza, że pole działki jest równe

 2 2 21 = 441 m

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner