/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Skala

Zadanie nr 7837731

Pole powierzchni pokoju jest równe  2 18 m . Pole powierzchni tego pokoju na planie wykonanym w skali 1:300 wynosi:
A) 20 cm 2 B) 6 cm 2 C) 2 cm 2 D) 6 0 cm 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Pole zmienia się jak skala podobieństwa, więc pole powierzchni pokoju będzie równe

-1---⋅18 m 2 = --1--⋅18 ⋅100 2 cm 2 = 3002 3002 1-- 2 2 = 32 ⋅18 cm = 2 cm .

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner