/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Skala

Zadanie nr 8462073

Na planie wykonanym w skali 1 : 300 prostokątna podłoga ma pole 2 cm 2 .

Pole powierzchni tej podłogi jest równe
A) 16 m 2 B) 18 m 2 C)  2 24 m D)  2 12 m

Wersja PDF

Rozwiązanie

Pole zmienia się jak kwadrat skali podobieństwa, więc pole podłogi jest równe

2 cm 2 ⋅3 002 = 2 cm 2 ⋅30 02 = 2⋅ 32 ⋅10 02 cm 2 = 1 8⋅(100 cm )2 = 1 8 m 2.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner