/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Liczba osób

Zadanie nr 3154351

Czterech przyjaciół zarejestrowało spółkę. Wysokość udziałów poszczególnych wspólników w kapitale zakładowym spółki wyraża stosunek 12 : 8 : 3 : 2. Jaką część kapitału zakładowego stanowi udział najmniejszego inwestora?
A) 2% B) 4% C) 6% D) 8%

Wersja PDF

Rozwiązanie

Powiedzmy, że udziały poszczególnych udziałowców wynoszą odpowiednio 12x ,8x,3x ,2x . Udziały najmniejszego inwestora wynoszą

--------2x----------= 2x--= -8--= 8% . 12x + 8x + 3x + 2x 25x 100

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner