/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Liczba osób

Zadanie nr 3203421

Połowa uczestników wycieczki urodziła się w Polsce, co trzeci urodził się w Niemczech, a pięciu pozostałych we Francji. W wycieczce brało udział
A) 26 osób. B) 30 osób. C) 46 osób. D) 60 osób.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Oznaczmy przez n liczbę uczestników wycieczki.

Sposób I

Z podanych informacji otrzymujemy równanie.

 n n --+ --+ 5 = n / ⋅6 2 3 3n + 2n + 30 = 6n 30 = n.

Sposób II

Urodzeni w Polsce i Niemczech stanowią łącznie

1 1 3+ 2 5 --+ --= ------= -- 2 3 6 6

wszystkich uczestników wycieczki. Zatem pozostałe 5 osób stanowi  5 1 1− 6 = 6 wszystkich uczestników. Mamy więc

n -- = 5 ⇒ n = 30. 6

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner