/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Okrąg i koło

Zadanie nr 2776714

Dane są dwa koła współśrodkowe. Promień pierwszego koła ma długość 8 cm, a promień drugiego jest o 5 cm krótszy. Pole pierścienia kołowego wyznaczonego przez te koła jest równe:
A) 55π B) 10π C) 64 π D) 73π

Wersja PDF

Rozwiązanie

Pole narysowanego pierścienia kołowego jest różnicą pól: koła o promieniu 3 + 5 = 8 i koła o promieniu 3.


PIC


Pole to jest więc równe

π ⋅82 − π ⋅3 2 = 64π − 9 π = 5 5π.

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner