/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Okrąg i koło

Zadanie nr 5307605

Proste KA i KB są styczne do okręgu o środku S w punktach A i B , a kąt BMA ma miarę 48∘ (rysunek).


PIC


Kąt AKB jest równy
A) 58∘ B) 5 2∘ C) 48∘ D) 42∘

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ styczna KB jest prostopadła do promienia SB , to trójkąt MKB jest prostokątny. Zatem

∡AKB = 90 ∘ − ∡BMA = 90∘ − 48∘ = 42∘.

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner