/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Okrąg i koło

Zadanie nr 5628839

Punkt B jest środkiem okręgu. Prosta AC jest styczna do okręgu w punkcie C , |AC | = 12 cm i |BC | = 5 cm .


PIC


Długość odcinka AB jest równa
A) 3 cm B) 9 cm C) 14 cm D) 13 cm

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ styczna AC jest prostopadła do promienia BC , więc trójkąt ABC jest prostokątny. Na mocy twierdzenia Pitagorasa mamy

 ∘ ------------ ∘ --------- √ --------- √ ---- AB = AC 2 + BC 2 = 122 + 52 = 144 + 25 = 169 = 1 3 cm .

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner