/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Okrąg i koło

Zadanie nr 6366307

Do okręgu o środku O należą punkty A i B . Okrąg ma długość 72, a łuk AB ma długość 15.


PIC


Jaką miarę ma kąt środkowy oparty na tym łuku?
A) 75∘ B) 6 0∘ C) 80∘ D) 150∘

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że

15 5 ---= ---. 72 2 4

Zaznaczony kąt stanowi więc -5 24 kąta pełnego, czyli ma miarę

 5 ∘ 5 ∘ ∘ 2-4 ⋅ 360 = 2-⋅3 0 = 75 .

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner