/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Okrąg i koło

Zadanie nr 8055565

Pole ćwiartki koła przedstawionej na rysunku jest równe  2 4π cm .


PICPole trójkąta ABC jest równe
A) 4 cm 2 B) 8 cm 2 C)  2 16 cm D)  2 32 cm

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli oznaczymy przez r = AB = BC , to pole ćwiartki koła przedstawionej na rysunku jest równe

4π = 1-⋅πr 2 ⇒ r2 = 16 ⇒ r = 4 cm . 4

Zatem pole trójkąta ABC jest równe

1 1 --AB ⋅ BC = -r2 = 8 cm 2. 2 2

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner