/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Okrąg i koło

Zadanie nr 8442390

W okręgu o środku S i promieniu 5 cm narysowano cięciwę AB o długości 8 cm.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Odległość punktu S od cięciwy AB jest równa 3 cm.PF
Obwód trójkąta ASB jest równy 16 cm. PF
Wersja PDF

Rozwiązanie

Połączmy końce cięciwy ze środkiem okręgu i niech C będzie środkiem odcinka AB .


PIC


Na mocy twierdzenia Pitagorasa w trójkącie ASC mamy

 ∘ ------------ ∘ ------- √ -------- √ -- SC = AS 2 − AC 2 = 5 2 − 42 = 25− 16 = 9 = 3 cm .

Obwód trójkąta ASB jest równy

8+ 5+ 5 = 18 cm .

 
Odpowiedź: P, F

Wersja PDF
spinner