/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Okrąg i koło

Zadanie nr 9742705

Przez punkty A i B , leżące na okręgu o środku O , poprowadzono proste styczne do tego okręgu, przecinające się w punkcie C (zobacz rysunek).


PIC


Miara kąta ACB jest równa
A) 20∘ B) 3 5∘ C) 40∘ D) 70∘

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że dwa kąty czworokąta AOBC są proste (bo promienie OA i OB ) są prostopadłe do stycznych. Mamy zatem

∡ACB = 360∘ − 90∘ − 90∘ − ∡AOB = 18 0∘ − 1 40∘ = 40∘.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner