/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Okrąg i koło

Zadanie nr 9769506

Który z zaznaczonych kątów jest kątem środkowym?


PIC


A) DEB B) AED C) ASC D) EAS

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wśród podanych kątów jedynie ASC jest kątem środkowym (tzn. ma wierzchołek w środku okręgu).  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner