/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Wartość bezwzględna/Bez literki

Zadanie nr 4698957

Liczba  √ -- | 5 − 2,24 |− |3,14 − π | jest równa
A)  √ -- − 0,9 − 5 − π B)  √ -- 5,38 − 5 − π C)  √ -- π − 5 − 0,9 D)  √ -- 0,9 + 5 − π

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ √ -- 5 ≈ 2,23 6, oraz π ≈ 3,1415 mamy

 √ -- | 5− 2,24|√− -|3 ,14− π| = = (2,2 4− 5)− (π − 3,14) = √ -- 5,38 − 5 − π .

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner