/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Wartość bezwzględna/Bez literki

Zadanie nr 5213902

Liczba mniejszą od zera jest liczba
A) (− 4)2 B) − (− 4)3 C)  √ -- | 2 − 1,5| D) 3 ,1 4− π

Wersja PDF

Rozwiązanie

Mamy

 2 (− 4) = 16 − (− 4)3 = − (− 64) = 64.

Ponadto  -- |√ 2− 1,5| > 0 (wartość bezwzględna z dowolnej liczby jest zawsze większa bądź równa zero). Ujemna musi więc być liczba 3,14 − π (tak jest, bo π ≈ 3,141 5 ).  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner